Licentace hřebců

25.02.2021

Jak uchovnit hřebce

K licentaci hřebců plemene SHP je možno přihlásit hřebce splňující tyto podmínky:

− věk hřebce od 3 let (počítáno v roce konání licentace)

− původ min. 3 generace

− splnění růstového standardu dle řádu PK

− dobrý zdravotní stav

Datum a místo konání určuje každoročně RPK SHP, stejně tak i složení hodnotící komise. Informace a přihlášku naleznete vždy včas v kalendáři akcí.

Každý hřebec musí být na licentaci vybaven těmito doklady:

− průkaz koně s platným očkováním dle vakcinačního schéma a povinným veterinárním vyšetřením platným pro daný rok.

− potvrzení o původu

− protokol stanovení genetického typu

Do PK hřebců se zapisují hřebci po splnění následujících podmínek:

- minimálně 3 generace předků

- stanovení genotypu

- hodnocení exteriéru licentační komisí minimálně 7,1 bodů

- schválení RPK

Po splnění těchto podmínek je hřebci přiděleno číslo v ústředním registru plemenných hřebců na ÚEK Slatiňany.

Po zaplacení poplatku na ASCHK je hřebec zařazen do PK SHP do oddílu plemenní hřebci.

Předvýběr mladých hřebců

Majitelé hřebců mohou své roční a dvouleté hřebce přihlásit k takzvanému předvýběru.

Mladí hřebci nemusí mít ještě stanovený genotyp a majitelé získají protokol z hodnocení hřebce a doporučení komise, jestli hřebce hlásit či nehlásit k licentaci, případně co by bylo třeba zlepšit pro úspěšné absolvování licentace.