LICENTACE HŘEBCŮ A PŘEDVÝBĚR MLADÝCH HŘEBCŮ SPOJENÝ SE SVODEM KLISEN A HODNOCENÍM VALACHŮ SHP, KADOV

Místo konání: hřebčín Kadov
Pořadatel: Lucie Kočovská